Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΣΕΡΡΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 16
Δήμος ΣΕΡΡΩΝ
Περ. ενότητα ΣΕΡΡΩΝ
621125
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΣΕΡΡΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.e-vima.gr