Μητρώο Έντυπου Τύπου

Καλώς ορίσατε στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, που απευθύνεται στο σύνολο του έντυπου τύπου.

Στο Μ.Ε.Τ. εντάσσεται ως υπομητρώο το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου του ν. 3548/2007 (Α' 68). Με την ένταξή της στο Μ.Ε.Τ. κάθε επιχείρηση έντυπου τύπου αποκτά μοναδικό αριθμό Μητρώου, καθώς και σήμα, το οποίο θα πιστοποιεί την εγγραφή της στο Μ.Ε.Τ.