Αρχική σελίδα – Σύνδεση με TaxisNet

Επιλέγετε "Σύνδεση με TaxisNet"

Σύνδεση με TaxisNet
-

Συμπληρώνετε τα στοιχεία Taxis της επιχείρησης για την Αυθεντικοποίηση Χρήστη στο σύστημα και επιλέγετε "Σύνδεση"

Συμπλήρωση στοιχείων Taxis
-

Μεταφέρεστε στην ακόλουθη σελίδα και επιλέγετε "Ξεκινήστε εδώ"

Ξεκινήστε εδώ
-

Έχετε πλεόν εισαχθεί στην σελίδα "Πίνακας Ελέγχου"

Πάνω δεξιά φαίνονται:

 • Ειδοποιήσεις που αφορούν σε μηνύματα που λαμβάνετε από την υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
 • Τα στοιχεία του ΑΦΜ με τα οποία έχει γίνει η αυθεντικοποίηση
 • Αποσύνδεση

Επιλέγετε "Επεξεργασία" – για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση που είναι συνδεδεμένο το ΑΦΜ.

3
-

Οι πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, ομαδοποιούνται σε 4 καρτέλες.

 • Στοιχεία Επιχείρησης
 • Πιστοποιητικά
 • Στοιχεία Ιδιοκτησίας
 • Αριθμός εργαζομένων / Δικαιολογητικά

Στην καρτέλα Στοιχεία Επιχείρησης θα χρειαστεί να δηλώσετε όλα τα έντυπα για τα οποία θα αιτηθείτε πιστοποίηση για την εγγραφή σας στο Μ.Ε.Τ.

Τα έντυπα που θα δηλώσετε εδώ, θα σας εμφανιστούν στην σελίδα "Πίνακας Ελέγχου"

Έχοντας συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία, επιλέγετε "Συνέχεια" προκειμένου να μεταβείτε στην επόμενη καρτέλα.

Στοιχεία επιχείρησης
-
Προσθήκη Εντύπου
-
Λίστα εντύπων
-

Βρίσκεστε στην καρτέλα "Πιστοποιητικά"

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα αρχεία που θα επισυνάψετε θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf. Άλλης μορφής αρχεία, δεν γίνονται αποδεκτά.

Σημείωση: τα λεκτικά στα κουμπιά ενδεχομένως να εμφανίζονται διαφορετικά στον δικό σας υπολογιστή γιατί σχετίζονται με τις ρυθμίσεις της γλώσσας

9
-

Βρίσκεστε στην καρτέλα "Στοιχεία Ιδιοκτησίας"

10α
-

Συμπληρώστε τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη της επιχείρησης

10
-

Συμπληρώστε τα στοιχεία των Νομίμων Εκπροσώπων της επιχείρησης

11
-

Συμπληρώστε τα στοιχεία των Μετόχων της επιχείρησης

12
-

Βρίσκεστε στην καρτέλα "Αριθμός εργαζομένων / Δικαιολογητικά"

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη λίστα εργαζομένων, θα πρέπει να εμφανίζονται τόσοι εργαζόμενοι όσοι προκύπτουν από το άθροισμα του αρθμού των απασχολούμενων δημοσιογράφων συν τον αριθμό των λοιπών εργαζομένων που έχετε δηλώσει παραπάνω.

13
-
14
-

Όταν δηλώσετε όλους τους εργαζόμενους, επιλέγετε "Ολοκλήρωση"

Με την επιλογή "Ολοκλήρωση" οδηγείστε στη σελίδα "Πίνακας Ελέγχου" όπου φαίνονται πλέον τα έντυπα τα οποία έχετε δηλώσει για εγγραφή στο Μ.Ε.Τ.

Για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με το κάθε έντυπο, επιλέγετε "Επεξεργασία"

8
-

Οι πληροφορίες σχετικά με το έντυπο, ομαδοποιούνται σε 5 καρτέλες

 • Στοιχεία Εντύπου
 • Διευθυντικό Προσωπικό
 • Δικαιολογητικά
 • Εμβέλεια / Θεματολογία
 • Στοιχεία Ανελλιπούς Κυκλοφορίας

Συμπληρώστε τα στοιχεία στην καρτέλα "Στοιχεία Εντύπου" και επιλέξτε "Συνέχεια"

16
-

Βρίσκεστε στην καρτέλα "Διευθυντικό Προσωπικό"

17
-
18
-
19
-
20
-

Βρίσκεστε στην καρτέλα "Δικαιολογητικά"

21
-

Βρίσκεστε στην καρτέλα "Εμβέλεια/Θεματολογία"

 1. Στη θεματολογία θα πρέπει να μπει πρώτη σε εμφάνιση η κύρια θεματολογία του εντύπου και μετέπειτα οι δευτερεύουσες.
 2. Στην περίπτωση που η εμβέλεια δεν είναι πανελλαδική, χρειάζεται να επιλέξετε την εμβέλεια του εντύπου.
22
-

Βρίσκεστε στην καρτέλα "Στοιχεία ανελλιπούς κυκλοφορίας"

Στα Παρελθόντα Τεύχη θα πρέπει να αναρτήσετε όλα τα φύλλα ώστε να αποδεικνύεται ότι μέχρι και την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μ.Ε.Τ. ο έντυπος τύπος, ανάλογα με την περιοδικότητα της κυκλοφορίας του, εκδίδεται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο επί ένα έτος πριν από την υποβολή της αίτησης.

23
-

Το κουμπί της Υποβολής εμφανίζεται μόνο όταν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

29
-