Επικοινωνία

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης
Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, ΤΚ 101 63, Καλλιθέα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 90 98 382, 210 90 98 381,
210 90 98 359, 210 90 98 358, 210 90 98 357
E-mail: MET@media.gov.gr