Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 42
Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περ. ενότητα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
54630
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://samosvoice.gr/