Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΕΝΘΕΣΙΣ
Νομική μορφή
Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΒΕΛΛΙΝΗ 5
Δήμος ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Περ. ενότητα ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
21100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://www.anagnostis.org/