Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
Ρέθεμνος
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Γερακάρη 60
Δήμος ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Περ. ενότητα ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74131
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
WWW.RETHEMNOSNEWS.GR