Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΑΠ ΜΜΕ ΚΟΙΝΣΕΠ
Νομική μορφή
Άλλο
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΑΜΑΣΕΙΑΣ 1
Δήμος ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
17237
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.ecopress.gr