Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΕ
Νομική μορφή
Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΠΕΛΛΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 53
Δήμος ΕΔΕΣΣΑΣ
Περ. ενότητα ΠΕΛΛΑΣ
58200
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ Εδεσσας
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.meapopsi.gr