Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
Ο ΧΡΟΝΟΣ
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΡΟΔΟΠΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΝΙΚ.ΖΩΪΔΗ 22-24
Δήμος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Περ. ενότητα ΡΟΔΟΠΗΣ
69100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://xronos.gr/