Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1Α
Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περ. ενότητα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
55133
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.typosthes.gr