Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΜΑΜΑ365 ΕΠΕ
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 50
Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
15232
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
mama365.gr