Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΣΤΑΔΙΟΥ 60Α
Δήμος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Περ. ενότητα ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
24100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.tharrosnews.gr