Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΗΜΑΘΙΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΠΡΩΤΕΑ 9
Δήμος ΒΕΡΟΙΑΣ
Περ. ενότητα ΗΜΑΘΙΑΣ
59132
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΒΕΡΟΙΑΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
kerkidasport.gr