Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΠΟΛΙΤΗΣ
Νομική μορφή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΧΙΟΥ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΣΠΑΤΗ ΚΑΙ ΡΙΖΑΡΙΟΥ 0
Δήμος ΧΙΟΥ
Περ. ενότητα ΧΙΟΥ
82100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ XIOY
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
politischios.gr