Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ 20
Δήμος ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Περ. ενότητα ΤΡΙΚΑΛΩΝ
42200
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.tameteora.gr