Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΜΑΤΣΗΣ MEDIA GROUP IKE
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΡΟΔΟΥ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 22 22
Δήμος ΡΟΔΟΥ
Περ. ενότητα ΡΟΔΟΥ
85104
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΡΟΔΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
12vima.gr