Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ-ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 44
Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
11525
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
fosonline.gr