Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΟΔΟΣ Α ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9
Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Περ. ενότητα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
71601
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://www.neakriti.gr