Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2
Δήμος ΦΑΙΣΤΟΥ
Περ. ενότητα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
70400
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://www.antilalospress.gr/