Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
POLITIK
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 315
Δήμος ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Περ. ενότητα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
54628
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://politic.gr/