Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ORION MEDIA
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΔΙΑΚΟΥ 10
Δήμος ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Περ. ενότητα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
43132
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.karditsanews.gr