Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΟΖΑΝΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΚΟΙΛΑ -
Δήμος ΚΟΖΑΝΗΣ
Περ. ενότητα ΚΟΖΑΝΗΣ
50100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΚΟΖΑΝΗΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.xronos-kozanis.gr