Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
DPG DIGITAL MEDIA GROUP MAE
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 16
Δήμος ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
14564
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://www.queen.gr/