Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ
Νομική μορφή
Άλλο
Έδρα
Περ. ενότητα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Anexartisias 109
Δήμος ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Περ. ενότητα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
45444
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
Τύπος Ιωαννίνων typos-i.gr