Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
δημοκρατικη της Ρόδου
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΡΟΔΟΥ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 77
Δήμος ΡΟΔΟΥ
Περ. ενότητα ΡΟΔΟΥ
85133
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΡΟΔΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://www.dimokratiki.gr/