Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
PRIME APPLICATIONS M.A.E.
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209
Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
15124
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.newsbeast.gr