Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
www.hmerisiakorinthou.gr
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Αδειμάντου 28
Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
20131
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.hmerisiakorinthou.gr