Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
PALCO COMMEDIA-ΠΑΛΚΟ ΚΟΜΜΕΝΤΙΑ ΑΜΚΕ
Νομική μορφή
Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 10-12
Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
10559
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ Α ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.60plus.gr