Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
CORFU CHANNEL SA
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΒΡΥΩΝΗ 1
Δήμος ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περ. ενότητα ΚΕΡΚΥΡΑΣ
49084
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
corfuchannel.com