Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
MY RADIO
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 255
Δήμος ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Περ. ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
17122
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.myradio1046.fm