Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ETHOS MEDIA AE
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Λυσικράτους 64
Δήμος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Περ. ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
17674
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://banks.com.gr/