Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
STATUS ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Νομική μορφή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5
Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περ. ενότητα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
54626
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://www.1077statusfm.gr/