Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 20132
Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
20001
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.krnews.gr