Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
NOUPOU MEDIA P.C.
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 240
Δήμος ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Περ. ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
16674
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.noupou.gr