Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
MCN STUDIOS«MCN STUDIOS - MULTIMEDIA CHANNEL NETWORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 172
Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Περ. ενότητα ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
13561
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
WWW.PRIDE.GR