Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
MORE MEDIA
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 255
Δήμος ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Περ. ενότητα ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
17122
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.imommy.gr