Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ALPHA NEWS Drama
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΔΡΑΜΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
1ης ΙΟΥΛΙΟΥ & Κ.ΑΙΤΩΛΟΥ 0
Δήμος ΔΡΑΜΑΣ
Περ. ενότητα ΔΡΑΜΑΣ
66133
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ Δράμας
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
alpha-news.gr