Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ZOYGLA G.R. A.E.
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ 35
Δήμος ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
14564
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.zougla.gr