Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Άργους 148
Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
10441
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ Α ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.iapopsi.gr