Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΑΧΑΪΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Δημ. Γούναρη 35 και Κανακαρη 184
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Περ. ενότητα ΑΧΑΪΑΣ
262 21
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΠΑΤΡΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
dete.gr