Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
VIP MEDIA
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 28
Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
15126
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.eReportaz.gr