Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
BARSAKIS MEDIA GROUP
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΕΥΒΟΙΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 20
Δήμος ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Περ. ενότητα ΕΥΒΟΙΑΣ
34400
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://eviathema.gr