Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 22
Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περ. ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
10361
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΙΓ'ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.fortunegreece.com