Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV ΑΕ
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΒΑΛΒΗ 30
Δήμος ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Περ. ενότητα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
43131
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.thesnea.gr