Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
tempo24.news
Νομική μορφή
Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΑΧΑΪΑΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 65
Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ
Περ. ενότητα ΑΧΑΪΑΣ
26221
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΠΑΤΡΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
tempo24.news