Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Νομική μορφή
Ατομική
Έδρα
Περ. ενότητα ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7
Δήμος ΞΑΝΘΗΣ
Περ. ενότητα ΞΑΝΘΗΣ
67131
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΞΑΝΘΗΣ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
https://www.fonitisxanthis.gr/