Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
-
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 3
Δήμος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Περ. ενότητα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
63100
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
typoshalkidikis.gr