Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
Eθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2
Δήμος ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περ. ενότητα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
18547
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
www.sport-fm.gr