Επωνυμία,
Διακριτικός τίτλος
LIQUID PUBLISHING
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Έδρα
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση οργανωμένου γραφείου
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 493
Δήμος ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Περ. ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
15343
Α.Φ.Μ. / αρμόδια Δ.Ο.Υ
/ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
εκδότη
διευθυντή
διευθυντή σύνταξης
στοιχεία ιδιοκτήτη
περιοδικότητα
τίτλος εντύπου
reader.gr